Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Bemutatkozunk

 

2000. decemberében az országgyűlés elfogadta a „Nemzeti Stratégia a kábítószer-probléma visszaszorítására” című dokumentumot, ami hivatottá vált összefoglalni a hazai kábítószer probléma kezelésével kapcsolatos irányelveket, célkitűzéseket, intézkedéseket.

A Nemzeti Stratégiában szereplő elképzelések egyik fontos eleme a helyi Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF) létrehozása, mely célkitűzés mára már országos szinten megvalósult. A KEF-ek feladatának többek között a közösségen belüli adatfeltárást, helyzetértékelést, információáramlás biztosítását, a szükséges feladatok feltérképezését, javaslatok megfogalmazását, a helyi szereplők munkájának összehangolását, az országos programokhoz való csatlakozást jelölte meg.

 

Ennek értelmében Ajkán 2005. június 28-án megalakult a helyi KEF, melynek szervezési és adminisztrációs tevékenységét kezdetben a Térségi Családsegítő és Gondozási Központ, majd 2013. július 1-től intézményi átszervezés miatt a Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat látja el.

2005. november végére elkészítettük „Ajka Város Stratégiája a Kábítószer-probléma megelőzésére” című dokumentumunkat, melyben rövid (2006), közép (2007) és hosszú távú (2010) céljainkat fogalmaztuk meg.

A Stratégiát 2010 évben értékeltük, összességében megállapítottuk, hogy a kitűzött célok megvalósítása nagymértékben teljesült. Elsősorban a közösségi együttműködés és a prevenció területén értünk el jelentősebb eredményeket.

Az új Stratégia elkészítését megelőző felmérésünk eredményeként megszületett „Az ajkai általános- és középiskolás fiatalok attitűdváltozásainak komplex vizsgálata, prevenciós szükségletek és igények” tanulmány.

Ajka Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. december 14-én megtartott ülésén elfogadta a 2010-2018 időszakra készített „Ajka Város Stratégiája a kábítószer-probléma megelőzésére” című dokumentumot.

 

Stratégiánk célkitűzései:

A közös munkába igyekeztünk eddig is minden olyan szervezetet bevonni, akik érintettek a probléma megelőzésével és kezelésével kapcsolatos feladatokban. Célunk, hogy ez az együttműködés folyamatos és hatékony legyen. Fontos tevékenységünkre nézve, hogy további szervezeteket is bevonjunk a közös munkába (pl. egyházak), szélesítve ezzel a társadalmi összefogást településünkön.

Tevékenységünk elengedhetetlen része a jövőben is, hogy a lakosságot folyamatosan és hitelesen tájékoztassuk a témában, a helyi társadalom váljon érzékennyé az ügy érdekében, és váljon bevonhatóvá a hatékony kezelésbe.

Célunk továbbá, hogy a prevenciós tevékenység a színtereken lévő csoportok szükségleteire adjon adekvát választ, ennek szükségességét felmérésünk eredményei is alátámasztják.

Fontosnak tartjuk, hogy a KEF központi információs, tanácsadói bázisként működjön, ehhez rendelkezzen kialakult struktúrával, feladattervvel, legyen szakmailag meghatározó tényező a városban.

 

A kábítószer-fogyasztás megelőzése érdekében elsősorban prevenciós jellegű programokat szervezünk:

  • Iskolai prevenciós előadások
  • Filmvetítések
  • Vetélkedők
  • Önismereti és kortárs csoportok
  • Prevenciós hét
  • Kábítószer-ellenes világnap

 

Bekapcsolódunk városi és iskolai rendezvényekbe:

  • Kék lámpák napja (Városi Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság)
  • Civil- nap (Civil Szervezetek Szövetsége)